Ековандализмът може да бъде спрян – чрез прилагане на екореда

23 август 2021 | 11:42

„Аз в природата и грижата за нея в мен“

Позиция на министъра на околната среда и водите Асен Личев по повод посегателствата от последните дни върху обекти под защита и срещу нарушенията на екологичното законодателство:

Преди дни станахме свидетели на нагъл ековандализъм над защитени обекти по Черноморието и в разрез със законите. Нарушители оставиха дълбоки следи на плаж „Алепу“ – известния Шофьорски плаж, и буквално разораха дюните, които са защитени. Бдителни граждани и пазители на природата алармираха в социалните мрежи, РИОСВ – Бургас се самосезира по сигналите за движение на АТВ, установи навлизане на превозно средство през дюнни природни образувания и предаде сигнала в МВР.

Това, което природата е сътворила при взаимодействието на море, суша и вятър – а именно дюните, човешка ръка не може да направи или възстанови. Затова нека сме дисциплинирани и много по-отговорни към уникалните обекти на България. Нека бъдем и пазители, не само потребители на природните блага, за да съхраним естествения облик на красивите родни кътчета. И най-вече – призовавам за нетърпимост към ековандализма, на който сме свидетели, за да наложим екореда!

Уважаеми съграждани,

Обръщам се към цялото общество – бъдете нетърпими към подобни злонамерени действия срещу българската природа! Своевременно уведомявайте органите на МОСВ и МВР като подавате сигнали в Регионалните инспекции по околна среда и води и Районните управления по места – на „зелен телефон“ и тел. 112.

Ако искаме след години да ги има плажовете, морето и красивата пясъчна лилия, характерна за крайбрежните пясъци и дюни на Черно море. Впрочем, злото вече е сторено и това растение е застрашено от изчезване, защитено е по Закона за биологичното разнообразие и вписано в Червената книга.

Ако искаме да спрем последствията от злонамерени действия, трябва да сме обединени – само така ще спрем ековандализма и еконарушителите ще си понесат наказанието. За да въведем екореда, трябва да приложим цялата строгост на закона, за което призоваха също областният управител на Бургас и директорът на ОДМВР Бургас. Според Наказателния кодекс за подобен вид деяния извършителите на престъпление се наказват с лишаване от свобода и финансова санкция. По Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Закона за защитените територии глобата е до 10 000 лева.

Министър Асен Личев