Кметът на с. Яворово благодари на МОСВ за изчистване на пестициди на територията на бивше ТКЗС