Проведе се Редовната среща на генералните директори/директори по климата