РИОСВ – София отне разрешението за дейности с отпадъци на ,,Зерон Т” ЕООД