КАМПАНИЯ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

obicham-prirodata Национална кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»  Национална кампания „За чиста околна среда“ 2015 г.
За кампанията Вашите писма   Наградени участници в Конкурса за деца и юноши за рисунка, разказ и предмет  Рисунки и предмети на участници в конкурса „Обичам природата – и аз участвам, 2013 г. Конкурс  на МОСВ за деца и юноши на възраст от 7 до 18 години за рисунка, разказ и предмет, изработен от рециклирани материали

Национална кампания „За чиста околна среда“ 2014 г.

Национална кампания „За чиста околна среда“  през  2013 г.   Архив на Национална кампания „За чиста околна среда“ 2012 г. Архив на Национална кампания „За чиста околна среда” 2011 г.