Министър Асен Личев информира за просрочени публични държавни вземания на ВиК дружества

20 септември 2021 | 16:02

Министърът на околната среда и водите Асен Личев уведоми с писмо министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране за просрочените публични държавни вземания на ВиК дружества по Закона за водите към четирите басейнови дирекции в структурата на МОСВ, с оглед предприемане в кратки срокове на действия по издължаването им.

Към края на август просрочените публични държавни вземания по Закона за водите са в размер на общо 7 353 103 лева, дължими от 25 ВиК дружества на територията на страната.