Министър Борислав Сандов се срещна с министъра на климатичните действия на Австрия Леонор Гевеслер

02 юни 2022 | 10:52

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов се срещна с министъра на климатичните действия, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите на Австрия Леонор Гевеслер. Двустранната среща се проведе вчера във Виена.

По време на разговорите бяха обсъдени актуални въпроси от европейския дневен ред с фокус върху климатичните промени и зеления преход. Министрите подчертаха, че преходът към нулеви емисии следва да се основава на интегрирани подходи за управление, ефективност на ресурсите и опазване на природния капитал. Усилията следва да се насочат към диверсификация, модернизация и увеличаване на конкурентоспособността и дигитализацията на икономиката.

Министър Сандов представи конкретните мерки на българското правителство по пътя към 2030 г., а оттам и към 2050 г., заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, а именно: реформи и инвестиции за енергиен преход и декарбонизация на енергийния сектор, развитие на електромобилността, завишаване на енергийната ефективност и преодоляване на енергийната бедност, ясна подкрепа и приоритизация за адаптацията към бързо изменящия се климат, опазване и възстановяване на биоразнообразието и внедряване на решенията, базирани на природата. 

Двете страни изразиха готовност за ползотворно бъдещо сътрудничество.