Министър Личев обяви две нови защитени територии

18 август 2021 | 16:15

Министърът на околната среда и водите Асен Личев подписа заповеди за обявяване на две нови защитени територии - природна забележителност „Остър камък“ и защитена местност „Гората на Боряна”.

Природна забележителност „Остър камък” се намира в землището на село Остър камък, община Харманли, област Хасково. Площта е 90.325 дка. Целта на опазване са характерни и забележителни скални образувания.

Защитена местност „Гората на Боряна” е разположена в землището на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора и е с обща площ 348.417 дка. Предмет на опазване са крайречна гора и съхраняване на ценни местни видове за българската флора и фауна по поречието на река Енинска.

Предстои обнародване в Държавен вестник.

 

 

Заповед за обявяване на "Остър камък"

Заповед за обявяване на "Гората на Боряна"