Министър Сандов проведе двустранна среща с посланика на Република Турция

26 януари 2022 | 14:47

Управлението на трансграничните реки, ранното предупреждение при риск от наводнения, както и политиката за нулеви отпадъци – това бяха основните теми по време на срещата вчера между вицепремиера по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и посланика на Република Турция у нас Айлин Секизкьок.

Посланик Секизкьок отбеляза, че е необходимо двете страни да продължават своето добро сътрудничество в управлението на трансграничните реки, особено за ранното предупреждение при риск от наводнения, тъй като климатичните промени през последните години имат сериозно отражение върху количеството на водите.

Министър Сандов изрази увереност, че ползотворното сътрудничество между България и Турция ще продължава да се развива и подчерта, че въпросите за трансграничното управление на водите трябва  да се разглеждат допълнително на експертно ниво и на басейнов принцип. Той посочи политиката по нулеви отпадъци като област, в която България и Турция биха могли да споделят опит и добри практики за прилагане.

Като област за бъдещо сътрудничество бяха обсъдени и добрите практики, които Република Турция прилага по отношение използването на геотермална енергия. От страна на посланик Секизкьок беше изразена готовност за споделяне на натрупания  опит в тази сфера.

В края на срещата двете страни споделиха убеждението, че въпросите от общ характер ще продължават да се разглеждат в дух на добросъседство и взаимно уважение.