Министър Сандов: Създаването на нови гори край градовете помага за борбата с мръсния въздух

01 май 2022 | 16:33

„Създаването на тази нова гора около София ни предпазва от запрашаването, но има полезни свойства за съхранението на биоразнообразието”. Това заяви вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов по време на залесяване край село Негован, по инициатива на Нестле „Залесяваме активно“ в партньорство с проекта на Столична община „Новата гора край София-2“.

Министър Сандов заедно със съпругата си засадиха около 100 фиданки цер и зимен дъб в Новата гора на София, която се намира непосредствено до “Малко негованско езеро”, което наскоро министърът обяви за нова защитена местност.

"Залесяването с местни видове е ключово важно за чистотата на въздуха, биоразнообразието и борбата с климатичните промени. Целта е до 2030 да имаме нови 100 милиона засадени дървета и съм сигурен, че заедно можем да я изпълним“, каза още той. 

Министър Сандов изтъкна, че новите цели на Европейския съюз, свързани със съхраняване на природни местообитания, са именно опит онова, което човечеството е отнело от природата, да бъде частично възстановено.

Инициатива демонстрира на практика как се създава устойчиво бъдеще чрез съвместните усилия на изпълнителна, местна власт, бизнес и граждани.