МОСВ предлага да се ограничи вносът на неопасни отпадъци с код 19 12 12

09 август 2021 | 17:09

Министерството на околната среда и водите внася в Министерски съвет проект за ограничаване вноса на неопасни отпадъци с код 19 12 12. Предложението е на основание Закона за управление на отпадъците и във връзка с изпълнение на специфичните мерки за управление на отпадъци, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Отпадъци с този код са неопасни. В повечето случаи са  получени при механично третиране на смесени битови отпадъци.