МОСВ започва взаимодействие с неправителствени организации

21 май 2021 | 17:53

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неправителствени организации (НПО), работещи в сферата на опазване на околната среда, започват активно взаимодействие. Това стана ясно на първата среща в деня на отворените врати с НПО в МОСВ, в която участва целият политически кабинет.

 „Вратите на министерството вече са отворени за вас“, заяви министърът на околната среда и водите Асен Личев и допълни, че очаква конкретни предложения по проблемите в екологията.

 „Искаме да привлечем представителите на неправителствения сектор като наши партньори по въпросите, които не търпят никакво отлагане“, каза заместник-министърът на околната среда и водите Емилия Тончева. Представителите на неправителствения сектор поставиха конкретни въпроси, чието разрешаване предстои.

 Припомняме, че с решение на министър Асен Личев в МОСВ стартира ден на отворените врати с НПО, работещи в сферата на опазване на околната среда, всеки петък от 14 часа.