МОСВ засилва мониторинга на крайбрежните морски води

08 юни 2023 | 16:47

МОСВ засилва мониторинга на крайбрежните морски води във връзка с разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна. Разпореждане за това издаде министърът на околната среда и водите Юлиян Попов към Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В извършвания към момента мониторинг се включват допълнителни показатели, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море.

От юни 2022 г. във връзка с военните действия на територията на Украйна до момента БДЧР и ИАОС провеждат мониторинг в три пункта в крайбрежните морски води - Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда от вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

Още вчера МОСВ поиска и официална информация и данни за състоянието на компонентите на околната среда на територията на Румъния, Молдова и Украйна.

По този начин ще се осигури пълно проследяване на екологичните щети след инцидента при язовира, за да може България да реагира своевременно на всяка евентуална тревожна ситуация, свързана със замърсяване на нейна територия.