Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

22 март 2023 | 08:09

Всяка година хиляди хора се включват в отбелязването на Световния ден на водата 22 март.

Денят ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г. насам с фокус върху значението на водата за живота на планетата и необходимостта от опазването й. Инициативата се координира от  механизма на ООН за достъп до вода и насочва вниманието към предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 г.

Темата на Световния ден на водата тази година  е свързана с ускоряване на напредъка за решаване на кризата с питейната водата и канализацията. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

Пълна информация може да намерите на официалния сайт на Деня на водата: https://www.worldwaterday.org/ Докладът на ООН за развитието на водите в световен мащаб www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report.

Регионалните поделения на МОСВ на територията на цялата страна провеждат разнообразни инициативи в партньорство с образователните институции и  неправителствените организации в отделните региони.

 Повече за Световния ден на водата ‘2023

Проведени инициативи