По повод бюджета на ПУДООС

28 май 2021 | 10:51

По повод множеството запитвания от медиите, уточняваме, че в ПУДООС няма възможност за разплащане на разходи по инвестиционни проекти, поради наложен таван от 70 млн.лв. на разходния лимит за тази година, който е приет със Закона за държавния бюджет.

Има налични средства по банковата сметка на ПУДООС, но при изчерпване на лимита през третото тримесечие, ще бъде невъзможно да се правят разходи до края на годината в размер на оставащите за разплащане 20 млн.лв. Те могат да се разсрочат чак през 2022 г., а това може да се избегне само при актуализация на държавния бюджет със завишаване на разходния лимит на ПУДООС.