Национални новини

 • Министър Петър Димитров участва в откриването на обновения ВЕЦ „Сестримо“

  28 май 2024 | 15:49
  Министър Петър Димитров участва в откриването на обновения ВЕЦ „Сестримо“ - 01

  Министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров участва в откриването на обновения ВЕЦ „Сестримо“, което се състоя днес в машинната зала на централата. С официалното завършване на ремонта на този ВЕЦ се отбелязва и приключването на рехабилитацията на цялата каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“. „Успешн...

 • В България отбелязваме на 28 май днешния Европейски ден на парковете

  24 май 2024 | 11:00
  В България отбелязваме на 28 май днешния Европейски ден на парковете - 01

  Европейският ден на парковете 24 май е обявен от Европейската федерация на националните и природните паркове EUROPARC. Инициативата стартира през 1999 г. и има за цел да създаде у хората усещането за близост с природата, да повиши общественото разбиране за значението на естествените екосистеми, опазвани в защитените територии. Избраната дата е свър...

 • Утвърдени са годишните планове за паша в националните паркове

  23 май 2024 | 16:25
  Утвърдени са годишните планове за паша в националните паркове - 01

    Директорите на дирекциите на националните паркове утвърдиха годишните планове за паша и ползването на сено за териториите на националните паркове за 2024 г. Въз основа на тези планове и разписаните в тях процедури, на желаещите животновъди ще се издават разрешителни за паша на домашни животни и сенокос. С тях се създават необходимите предпо...

 • Оператор с комплексно разрешително в Русе е санкциониран за разпространение на миризми

  22 май 2024 | 17:11
  Оператор с комплексно разрешително в Русе е санкциониран за разпространение на миризми - 01

  Директорът на РИОСВ - Русе Анелия Николова санкционира „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД с 250 000 лв. за неизпълнение на условие в комплексното разрешително на дружеството. Наказателното постановление е връчено днес на законовия представител на дружеството. Нарушението е установено на 9 април, когато в периода от 19:47 ч до 23 ч в ...

 • МОСВ проведе дискусия за плана за управление на речните басейни за Черноморския район и морската стратегия

  22 май 2024 | 12:05
  МОСВ проведе дискусия за плана за управление на речните басейни за Черноморския район и морската стратегия - 01

  „Качеството на водите на Черно море е от изключително значение както за околната среда и богатото биоразнообразие, така и за хората, икономическите дейности, за развитието на районите и туризма. Опазването и мерките за подобряване на състоянието на крайбрежните води и морската околна среда се реализират чрез два стратегически документа &ndash...

 • 22 май е Международен ден на биологичното разнообразие

  22 май 2024 | 09:25
  22 май е Международен ден на биологичното разнообразие - 01

  Днес отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие. На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие, се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване. Тази година темата на празника е „Бъдете част от плана“ и е п...

 • Литературният конкурс „Мими Праматарова 2024“ е на тема „Хижите на Рила зоват“

  21 май 2024 | 12:56
  Литературният конкурс „Мими Праматарова 2024“ е на тема „Хижите на Рила зоват“ - 01

  Националният доверителен екофонд (НДЕФ) в партньорство с Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявява за осемнадесета поредна година литературния конкурс за Национална награда за природозащита „Мими Праматарова 2024“ с тема „Хижите на Рила зоват“. В конкурса могат ...

 • МОСВ чества 32 години „Натура 2000“ в Европейския съюз

  21 май 2024 | 09:00
  МОСВ чества 32 години „Натура 2000“ в Европейския съюз - 01

    На 21 май 2024 г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда отбеляз...

 • Отбелязваме 20 май – Световния ден на пчелите

  20 май 2024 | 09:59
  Отбелязваме 20 май – Световния ден на пчелите - 01

    20 май е обявен за Световен ден на пчелите през декември 2017 г. в Ню Йорк с резолюция на Общото събрание на ООН с пълен консенсус от 115 държави, включително всички държави - членки на Европейския съюз. За 7-и път тази година на 20 май обръщаме специално внимание на пчелите, насочено към информиране на обществеността за значението на пчел...

 • Министър Петър Димитров инспектира за втори път в рамките на месец почистването на нерегламентирани замърсявания в област Монтана

  17 май 2024 | 17:03
  Министър Петър Димитров инспектира за втори път в рамките на месец почистването на нерегламентирани замърсявания в област Монтана - 01

  За втори път в рамките на месец министърът на околната среда и водите Петър Димитров беше на проверка в област Монтана, назначена в отговор на многобройни сигнали за нерегламентирани замърсявания. Проверката се проведе заедно с народния представител Петър Петров, заместник-кметът на Община Монтана и директорът на Регионалната инспекция по околната ...

 • РИОСВ - Русе наложи нова санкция на ВиК оператора в Разград

  17 май 2024 | 14:21
  РИОСВ - Русе наложи нова санкция на ВиК оператора в Разград - 01

  РИОСВ - Русе наложи текуща месечна санкция в размер на 117 703 лева на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград, оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Административната мярка е предприета за установени отклонения в индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване във воден ...

 • Дискусия на тема „Икономика и енергетика“ проведе МОСВ по плановете за речните басейни

  16 май 2024 | 15:27
  Дискусия на тема „Икономика и енергетика“ проведе МОСВ по плановете за речните басейни - 01

  В продължение на започналата поредица от срещи в рамките на консултациите по проектите на актуализираните Планове за управление на речните басейни в периода 2022-2027 г. днес се провежда дискусията на тема „Икономика и Енергетика“. „Днес разглеждаме изискванията на директиви, свързани с тези сектори, въздействията върху водите от...