През 2022 г. от РИОСВ са наложени 48 глоби на кметове за допуснати незаконни сметища

08 февруари 2023 | 12:11

Във връзка с преодоляване на проблема с нерегламентираното замърсяване с отпадъци, МОСВ предоставя обобщена информация за осъществения през 2022 г. контрол от 15-те РИОСВ за изпълнение на задълженията на кметовете на общини и кметства да прилагат адекватни мерки, с които да се предотврати изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места и създаването на незаконни сметища, както и да се организира почистването им.

С цел да бъдат предприети действия за трайно и устойчиво изпълнение на тези задължения на общинските власти, които произтичат от Закона за управление на отпадъците, през 2022 г. от РИОСВ са извършени засилени проверки (планови и извънредни) за допуснати нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на всички общините в страната, в т.ч. и на речните легла и прилежащите им територии.

За констатирани замърсявания с отпадъци са наложени глоби на 48 кметове на обща стойност 242 940 лв., като някои от тях са санкционирани повече от един път: Кюстендил – 9 глоби, Сунгурларе – 4 глоби, Омуртаг – 3 глоби, Видин, Елин Пелин, Хасково, Симеоновград, Момчилград и Кърджали – по 2 глоби.

 Подробна справка за издадените от РИОСВ наказателни постановления можете да видите ТУК.