Проблемите в ИАОС и налагащите се решения в най-спешен порядък са сред първите приоритетни задачи за министър Асен Личев

13 май 2021 | 18:22

Проблемите в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и налагащите се решения в най-спешен порядък са сред първите приоритетни задачи за новия министър на околната среда и водите Асен Личев. В тази връзка министърът ще посети ИАОС, където ще представи своя съветник за дейностите в Агенцията.

Министър Личев ще проведе среща с изпълнителния директор на ИАОС, на която ще бъдат обсъдени актуалните въпроси и налагащите се действия в най-спешен порядък.

Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към министъра на околната среда и водите, която изпълнява функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.

Междувременно бе възстановен титулярът на поста директор на дирекция „Правна“ към Министерството на околната среда и водите, бяха назначени също началник кабинет и главен секретар.