Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на специализиран счетоводен софтуер за нуждите на Централна администрация на МОСВ и 24 второстепенни разпоредители с бюджет“
/архив/

Номер: 152
актуална от: 31 март 2016 | 11:19
актуална до: 30 април 2017 | 17:30

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на специализиран счетоводен софтуер за нуждите на Централна администрация на Министерство на околната среда и водите и двадесет и четири второстепенни разпоредители с бюджет“