Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: „Извършване на анализ и оценка на административния капацитет на ГД ОПОС (УО на ОП „Околна среда 2007-2013“ и ОП „Околна среда 2014-2020“) в МОСВ, и актуализиране на Плана за развитие на административния капацитет и човешки ресур
/архив/

Номер: 155
актуална от: 14 март 2016 | 15:28
актуална до: 30 май 2019 | 18:00

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализ и оценка на административния капацитет на Главна дирекция ОП „Околна среда (Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013“ и ОП „Околна среда 2014-2020“) в Министерство на околната среда и водите, и актуализиране на Плана за развитие на административния капацитет и човешки ресурси на ГД ОПОС“.

Не са открити записи
Не са открити записи