Категории
Профил на купувача

„Изработка на аудио и видео клипове“ с включени две обособени позиции
/архив/

Номер: 238
актуална от: 27 октомври 2017 | 15:05
актуална до: 31 декември 2020 | 18:01

Публично състезание с предмет: „Изработка на аудио и видео клипове“ с включени две обособени позиции, както следва:

Позиция №1: „Изработка на аудио и видео клипове за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Позиция №2 „Изработване на 3 телевизионни клипа и 3 аудио спота за популяризиране на програма LIFE на Европейската Комисия в Република България“

Не са открити записи