Категории
Профил на купувача

„Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г.“ с включени 8 обособени позиции
/архив/

Номер: 247
актуална от: 27 октомври 2017 | 14:41
актуална до: 31 декември 2021 | 14:41

Обява за събиране на оферти с предмет: „Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г.“ с включени 8 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Консултантски услуги от Експерт „Съветник по политиката в областта на изменение на климата“

Обособена позиция №2 „Консултантски услуги от Експерт „Политически науки и международни отношения“

Обособена позиция №3 „Консултантски услуги от Експерт „Прилагане на европейската политика по изменение на климата“

Обособена позиция №4 „Консултантски услуги от Експерт „Инженер – химик (WPE-1)“

Обособена позиция №5 „Консултантски услуги от Експерт „Инженер – химик (WPE-2)“

Обособена позиция №6 „Консултантски услуги от Експерт „Инженер – химик (WPE-3)“

Обособена позиция №7 „Консултантски услуги от Експерт „ОВОС и ЕО“

Обособена позиция №8 „Консултантски услуги от Експерт „Опазване на почвите и рекултивация на нарушени терени“

Не са открити записи
Не са открити записи