Категории
Профил на купувача

„Избор на изпълнител за разработване на Технически спецификации и изисквания за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България и извършване на оценка и контрол на данните, набрани от изпълнителя по Дейност 3“
/архив/

Номер: 264
актуална от: 15 март 2018 | 10:00
актуална до: 31 март 2024 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на Технически спецификации и изисквания за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България и извършване на оценка и контрол на данните, набрани от изпълнителя по Дейност 3“

приключил

Не са открити записи