Категории
Профил на купувача

„Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014 -2020г.“ (ОПОС)
/архив/

Номер: 267
актуална от: 28 март 2018 | 10:00
актуална до: 30 април 2021 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014 -2020г.“ (ОПОС)

Не са открити записи
Не са открити записи