Категории
Профил на купувача

„Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
/архив/

Номер: 272
актуална от: 28 март 2018 | 11:00
актуална до: 20 март 2023 | 13:44

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Не са открити записи
Не са открити записи