Категории
Профил на купувача

„Създаване на "Български екологичен алманах - 2018" за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“
/архив/

Номер: 277
актуална от: 27 април 2018 | 10:00
актуална до: 31 май 2022 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Създаване на "Български екологичен алманах - 2018" за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“

Не са открити записи