Категории
Профил на купувача

„Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС)
/архив/

Номер: 285
актуална от: 31 май 2018 | 11:23
актуална до: 30 юни 2023 | 11:23

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС)

Приключил на 05.07.2022 г.

Не са открити записи