Категории
Профил на купувача

„Планиране и провеждане на три ежегодни международни форуми по актуални теми, свързани с Натура 2000“

Номер: 294
актуална от: 06 юни 2018 | 10:48
актуална до: 30 август 2025 | 10:48

Открита процедура с предмет: „Планиране и провеждане на три ежегодни международни форуми по актуални теми, свързани с Натура 2000“

Не са открити записи
Не са открити записи