Категории
Профил на купувача

Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на околната среда и водите и неговите структури
/архив/

Номер: 297
актуална от: 14 юни 2018 | 13:53
актуална до: 28 февруари 2022 | 18:00
Не са открити записи
Не са открити записи