Категории
Профил на купувача

„Избор на консултант за изпълнение на надзор в проектирането и строителството на обект: „Изграждане на архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр. София, район „Сердика”, кв. „Илиянци”, м. „НПЗ Илиянци – изток”, кв.3, УПИ ХХII – 623 „за архив”, имот с идентификатор - 68134.502.3811 с площ 3096 кв.м. с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, собственост на Министерство на околната среда и водите ”

Номер: 395
актуална от: 12 юли 2019 | 11:00
актуална до: 31 юли 2024 | 18:00

Публично състезание с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на надзор в проектирането и строителството на обект: „Изграждане на архивно стопанство на МОСВ, намиращо се в гр. София, район „Сердика”, кв. „Илиянци”, м. „НПЗ Илиянци – изток”, кв.3, УПИ ХХII – 623 „за архив”, имот с идентификатор - 68134.502.3811 с площ 3096 кв.м. с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, собственост на Министерство на околната среда и водите ”

Не са открити записи
Не са открити записи