Категории
Профил на купувача

„Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали“ с пет обособени позиции
/архив/

Номер: 396
актуална от: 15 юли 2019 | 14:28
актуална до: 15 юли 2022 | 14:28

Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали“ с обособени позиции, както следва:

Позиция № 1 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с дейността на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Позиция № 2 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Позиция № 3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали от текстил, керамика, метал и дърво, свързани с с дейността на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Позиция № 4 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Централно управление - Министерство на околната среда и водите

Позиция № 5 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с дейността на Централно управление - Министерство на околната среда и водите

 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105007148
  Удостоверено време: 15.07.2019 15:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105007149
  Удостоверено време: 15.07.2019 15:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167508
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167439
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167459
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167465
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167477
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167449
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167454
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167472
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167421
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167423
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167428
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167432
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167444
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167488
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167500
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167495
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167487
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000105167482
  Удостоверено време: 16.07.2019 16:08:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи