Категории
Профил на купувача

„СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА (РЕГИСТЪР) С БАЗА ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК И ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ГЛАВА СЕДМА, РАЗДЕЛ ПЪРВИ НА ЗООС“
/архив/

Номер: 403
актуална от: 29 юли 2019 | 12:02
актуална до: 30 септември 2021 | 12:02
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000106044820
  Удостоверено време: 02.08.2019 11:57:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000106044814
  Удостоверено време: 02.08.2019 11:57:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000106044811
  Удостоверено време: 02.08.2019 11:57:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000106044810
  Удостоверено време: 02.08.2019 11:57:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000106044816
  Удостоверено време: 02.08.2019 11:57:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000106813561
  Удостоверено време: 14.08.2019 14:41:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи
Не са открити записи