Категории
Профил на купувача

Изготвяне на комуникационен план за осигуряване на публичност, информация и комуникация по проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, с включени три обособени позиции

Номер: 408
актуална от: 02 септември 2019 | 14:00
актуална до: 28 февруари 2025 | 14:00
Не са открити записи
Не са открити записи