Категории
Профил на купувача

Открита процедура предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МОСВ
/архив/

Номер: 87
актуална от: 24 ноември 2014 | 10:40
актуална до: 30 септември 2016 | 17:00

Настоящата обществена поръчка се изпълнява и съответно се финансира в рамките на проект: „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения”, съфинансиран по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Не са открити записи
Не са открити записи