Регионалните структури на МОСВ организират почистване на замърсени терени под мотото „Да сложим точка на замърсяването“

22 март 2023 | 16:00

Екипи от регионалните структури към Министерството на околната среда и водите - Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), басейновите дирекции (БД) и дирекциите на националните паркове (ДНП), ще почистват замърсени терени с отпадъци.

Акциите се провеждат по график, а към групите може да се включи всеки, който желае да допринесе с доброволен труд към усилията на служителите от системата на МОСВ. Целта е с личен пример, именно хората, които са отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда да привлекат последователи към каузата.

Инициативата е част от кампанията на МОСВ под мотото „Да сложим точка на замърсяването“, която ръководството на министерството стартира миналия месец. По места всички РИОСВ проведоха срещи с кметовете за предприемане на строги мерки по изпълнение на задълженията на местната власт по Закона за управление на отпадъците. Общинските власти и директори на Областните пътни управления посочиха и участъците, които най-често са припознавани като „точки“ за изхвърляне на отпадъци. Идентифицирани са 420 замърсени участъци. До 31 март трябва да бъдат предприети действия за премахването им, а от 1 април РИОСВ започват проверки за това дали са изпълнени предписанията към общините по всяка „точка“ от предварително посочените от тях замърсени участъци.

Припомняме, че още в началото на мандата министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова заяви, че решаване на проблемите със замърсяванията с отпадъци е един от приоритетите й. 

МОСВ отправя апел към гражданите за отговорно поведение  към околната среда като изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места. А в случай, че се натъкнат на замърсени участъци, да сигнализират съответната община или РИОСВ за местоположението им.