РИОСВ - Монтана не допусна на територията на страната камион с отпадъци

11 август 2021 | 13:05

На 10.08.2021 г. в РИОСВ-Монтана е получена информация от ГКПП „Дунав мост  Видин-Калафат“  за задържан на пункта товарен автомобил с наличие на строителни отпадъци, пластмасови канали за кабели, чували с парчета кабел, чували от цимент и парчета от мебели.

Превозвачът е физическо лице, което твърди, че след извършен ремонт на жилището му в Германия превозва отпадъците за депониране на регионалното депо за неопасни отпадъци – Монтана. За превоза на отпадъците не е представил документ. Товарът не трябва да бъде допуснат на територията на България, тъй като трансграничният превоз на отпадъци не е придружен с документи съгласно изискванията на Регламента (ЕО) №1013/2006 и внасяният отпадък е предназначен за обезвреждане в нарушение на забраната регламентирана в Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба.