РИОСВ – Плевен разпореди премахването и оползотворяването на 9000 тона незаконно внесен италиански отпадък

09 август 2021 | 16:27

На площадката за съхранение на отпадъци в Плевен са налични около 9000 тона неопасни отпадъци с код 19 12 12. Това са бали, в които над 90% са пластмасови отпадъци, останалото съдържание е примеси от текстил, хартия и дърво. Те са с произход Италия, получени са по нотификация IT 010861 (Решение УО125/02.11.2018 г.) и не са оползотворени в срок от една година в съответствие с изискванията за превоз на отпадъци.

В тази връзка РИОСВ – Плевен разпореди премахването и оползотворяването на 9000 тона незаконно внесен италиански отпадък, който престоява на площадка в Плевен вече повече от една година. Това става с издадената от директора заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на оператора на площадката за съхранение – „Феникс Плевен“ ЕАД.