Засилва се контролът по Закона за лова и опазване на дивеча в района на Смолян

14 юни 2021 | 17:35

По инициатива на зам.-министрите на околната среда и водите Емилия Тончева и Петър Димитров днес се проведе среща между ръководствата на РИОСВ - Смолян, Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП) и Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Смолян. В срещата участваха директорът на РИОСВ – Смолян инж. Екатерина Гаджева, инж. Здравко Бакалов, директор на ЮЦДП – Смолян, и инж. Венцислав Фурлански, директор на РДГ – Смолян.

Обсъдени бяха опазването на кафявата мечка в региона, намерените в изминалите десет дни мечета и появата на защитения вид в близост до населени места.

Набелязани бяха мерки за засилване на контрола върху бракониерството и оптимизирането на съвместната работа между институциите при нанесени щети. Участниците в срещата поставиха акцент върху засилване на контрола по Закона за лова и опазване на дивеча, като инж. Гаджева подчерта необходимостта от общи усилия за опазване на вида. Инж. Бакалов съобщи, че след полученото от РИОСВ – Смолян писмо незабавно е разпоредил засилване на контрола за опазване на дивеча и проверки в териториалния обхват на предприятието. Очаква се доклад за предприетите от страна на горските и ловни стопанства мерки.

Като превантивни мерки за ограничаване и предотвратяване на конфликтите между хората и мечките, инж. Фурлански предложи изготвяне на оперативен план в няколко посоки: обход на районите, обитавани от мечки с малки; засилване на контрола по издаване на разрешителни за лов; поставяне на фото капани на предварително набелязани места и засилване на контрола за движение на мотори и АТВ-та в горски територии, които създават безпокойство на защитения вид и са предпоставка за отделянето на малките от майка им.

Предстои да се проведе нова работна среща в разширен състав – с участието на представители на държавните горски и ловни стопанства, ловни сдружения и неправителствени организации, ангажирани с проблемите по опазване на защитения вид.