Актуализирана от Европейската комисия информация за заинтересованите страни, свързани с Европейската схема за търговия с емисии, която има отношение към преговорите по член 50 с Обединеното кралство и последствията от Брекзит

Комисията преразглежда и при необходимост актуализира информация за заинтересованите страни, свързани с Европейската схема за търговия с емисии, която има отношение към преговорите по член 50  с Обединеното кралство и последствията от Брекзит.
Преразгледано известие е публикувано в EU ETS:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/emissions-trading-system_en_0.pdf

То засяга оператори на инсталации, авиационни оператори и верификатори.