Авиация

 

Регламент (ЕС) 2017/2392 на европейския парламент и на съвета от 13 декември 2017 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година. BG/EN


Актуална информация относно прилагането на Директива 2003/87/ЕО през 2014 г. от страна на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Република България можете да намерите тук.


Документи свързани с въвеждането на авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове:

Формуляр на план за мониторинг на годишните емисии

Формуляр на план за мониторинг на тонкилометрите

Актуална информация относно авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове може да бъде намерена в официалната страница на Европейската комисия (EN)