Директива 2003/87/ЕО през 2014 г.

Актуална информация относно прилагането на Директива 2003/87/ЕО през 2014 г. от страна на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Република България можете да намерите тук.