Категории
Климат

CORSIA

Първо издание на приложение 16, том IV, относно Стандартите и Препоръчителните практики, свързани със Схемата за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международната авиация (CORSIA) -   https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx (SARPs - Annex 1​6 Volume IV)

 

Синтезирани страници от приложение 16, том IV с описани елементи и времева рамка: 

CorsiaLeaflet-01_Web

CorsiaLeaflet-02_Web

CorsiaLeaflet-03_Web

CorsiaLeaflet-04_Web

CorsiaLeaflet-05_Web

 

Инструмент за оценка и докладване на CO2 (CORSIA CO2 Estimation and reporting tool (CERT)https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CERT.aspx

 

Въпроси и отговори, свързани с Инструмента за оценка и докладване на CO2 - CERT_FAQ_2018_v1