Категории
Климат

Регламент (ЕС) 2017/2392 на европейския парламент и на съвета от 13 декември 2017 година

Регламент (ЕС) 2017/2392 на европейския парламент и на съвета от 13 декември 2017 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2392