Категории
Климат

Авиациони дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Актуална информация относно авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове може да бъде намерена в официалната страница на Европейската комисия (EN)

Документи свързани с въвеждането на авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове: