Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени

20.06.2014 г.