Категории
Климат

Децата, младежите и действията по климата - засилване на съвместните усилия за зачитане и насърчаване на правата на децата и младите хора

Дата:  8 Декември 2023
Час:  13.00 – 14.00
Място: Български павилион на COP28

Анотация
Да се припознае на ролята на правителствата на шампионите и подписалите Декларацията за децата, младежите и действията по климата за насърчаване на изпълнението на неотменимото право на децата на здравословна околна среда, както и да се предприемат стъпки за включване на тези права в изпълнението на Парижкото споразумение, в националните мерки на държавите - членки на ЕС, за адаптиране към изменението на климата и за смекчаване на последиците от него, в национално определените приноси, в националните планове за адаптиране и в дългосрочните стратегии за развитие на емисиите на парникови газове.

УНИЦЕФ ще модерира дискусия между държавите от ЕС и ЕСП относно Декларацията на УНИЦЕФ за децата, младежите и действията по климата относно ангажиментите и приоритетите на национално и регионално равнище.

Говорители:

  • Юлиан Попов, министър на околната среда и водите, България
  • Тереса Рибера Родригес, министър на екологичния преход и демографските предизвикателства, Испания
  • Ан Скелтън, председател на Комитета на ООН по правата на детето
  • Закия Хатаби, министър на климата, околната среда, устойчивото развитие и зелената сделка, Белгия
  • Специални гости: Български младежки делегати към ООН

 

Модератор:
Кити ван дер Хейден, заместник-изпълнителен директор на УНИЦЕФ

 
Домакин на събитието:
Министерство на околната среда и водите