Категории
Климат

Динамичният сектор на малките и средните предприятия в България бе представен на СОР28

Успешни решения в сектори като еднократни опаковки, земеделие и транспорт демонстрираха участниците в панела "Малките и средните предприятия като лидери на иновации в екосистемите", който се проведе на българския павилион на климатичната конференция СОР28 в Дубай с домакинството на Министерството на околната среда и водите.

Сесията представи как българските малки и средни предприятия се придържат към дейности за зелени иновации в областта на логистиката, кръговото моделиране и решения, базирани на природата.

„Опаковките за еднократна употреба са голям замърсител на околната среда както заради въглеродния си отпечатък, така и заради факта, че голяма част от тях в крайна сметка се оказват на сметищата или биват изгаряни. Те са източник на микропластмаса, която замърсява околната среда, прониква в храната и в организмите, които я консумират“, посочи Гергана Кръстева-Георгиева от Cupffee. Българската компания предлага ядивни чаши като алтернатива на пластмасовите и хартиените. „Процесът на производство е с нулев отпадък, вода се използва само за "рецептата", а чашите се разграждат по естествен начин в рамките на две седмици, ако бъдат изхвърлени“, разказа тя. По този начин се предотвратява един голям източник на замърсяване, тъй като в жизнения цикъл на опаковките за еднократна употреба именно изхвърлянето им има най-голям въглероден отпечатък.

„Друг голям източник на парникови емисии е секторът на земеделието – 10 процента от общото количество“, каза Христо Николов от "Карбънсейф" (Carbonsafe Ltd). „Чрез практики за регенеративно земеделие тези емисии могат да бъдат компенсирани, както и да бъде предотвратена ерозията и да се увеличи плодородието на почвите. Въглеродът, абсорбиран в почвата по този начин, освен това може да бъде сертифициран и да стане допълнителен източник на доходи за фермерите“, допълни той.

„Необходимо е да преодолеем "промишления начин на живот и мислене", посочи Христо Попов от "Теоремус" (Theoremus) – компания, която има принос за внедряването на системата за заплащане на билети с дебитни и кредитни карти в обществения транспорт в София. „Системата за производство, потребление и пренос на електроенергия, започнала с Томас Едисън, на практика не се е променила много през последните 150 години“, даде пример той. „Мисленето, което сме наследили трябва да се промени и променяйки го, можем да променим начина, по който създаваме прототипи и защитаваме резултата от тях. Предимство на техническите предприятия в МСП сектора е, че ние можем бързо да направим прототипи, основавайки се на научните теории“, отбеляза предприемачът.

„В България има десетки хиляди МСП и те са най-големият работодател в страната“, припомни Емил Ботушаров от технологичната "ИТА Груп България" (ITA Group България). „Ключово значение за развитието на екосистемата би имало това, всяка компания да се концентрира да работи възможно най-добре в полето си на дейност, вместо да се разраства на всяка цена“, препоръча той.