Дискусия на тема „Икономика и енергетика“ проведе МОСВ по плановете за речните басейни

16 май 2024 | 15:27

В продължение на започналата поредица от срещи в рамките на консултациите по проектите на актуализираните Планове за управление на речните басейни в периода 2022-2027 г. днес се провежда дискусията на тема „Икономика и Енергетика“.

„Днес разглеждаме изискванията на директиви, свързани с тези сектори, въздействията върху водите от икономическите дейности и предвидените мерки в проектите на плановете за управление на речните басейни. Целта е чрез диалог със заинтересованите страни да се намерят  балансирани и възможни решения между целите за добро състояние на водите и изпълнението на  икономическите дейности“, каза зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева при откриването на срещата. Според нея след приключването на консултациите, през октомври плановете би трябвало да са приети.

Участваха представители на заинтересованите страни от НЕК, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Института за икономически изследвания,  Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциация „Хидроенергия“, Сдружението „Съюз на производителите на екологична енергия – БГ“, Българската асоциация по водите, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, финансиращи институции и неправителствени организации.

В срещата участваха и директорите на четирите басейнови дирекции, както и експерти, които представиха информация за всеки план за управление на речните басейни и предвидените в тях мерки. В проведената  дискусия бяха обсъдени възможни мерки за намиране на оптимални решения за финалния вариант на плановете.

Консултациите продължават до края на септември. За да бъдат обхванати повече заинтересовани страни за активно участие в консултациите се предвиждат срещи на национално и басейново ниво, които можете да намерите тук Публикуваните проекти на ПУРБ ще видите тук Информация за начина на изпращане на становища и предложения е публикувана тук