Докладване на интензитета на парникови газове на горивата и електрическата енергия за транспорта през 2018 г.