Докладване на промени в експлоатацията и равнището на активност на инсталациите през 2019 г.